Autor: Szymon Matuszyński

Od pięciu lat współpracownik BDO HBC. Doradca w zakresie komunikacji, strategii rozwoju organizacji oraz produktu, specjalista ds. PR, IR i content marketingu. Absolwent studiów MBA. Nastawiony na permanentny rozwój zwłaszcza w zakresie analizy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Mowa przede wszystkim o obszarach zarządzania wizerunkiem i marką, komunikacji strategicznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu.
Right Menu Icon