Projekty wdrożeniowe w obszarach pilotażowych są istotnym elementem modelu współpracy ofertowanego przez HBC BDO BI, obejmującego kompleksowe wykorzystanie analizy operacyjnej, projektów pilotażowych, narzędzi informatycznych, programów szkoleniowych i okresowych audytów operacyjnych.

  • Podczas tego etapu współpracy projektujemy i wdrażamy rozwiązania organizacyjne zarekomendowane podczas analizy operacyjnej oraz realizujemy program szkoleń pozwalających wprowadzić i ugruntować proponowane zmiany oraz skutecznie wpłynąć na zmianę kultury przedsiębiorstwa. Wszystko po to aby skutecznie i trwale wprowadzić rozwiązania oraz osiągnąć wyznaczone wymierne cele.
  • Projekty wdrożeniowe realizowane są przez zespół BDO HBC BI w ścisłej współpracy z zespołem Klienta. Połączony zespół wdrożeniowy obejmuje nie tylko specjalistów naszej firmy ale również koordynatorów prac ze strony Klienta zaangażowanych w pełnym wymiarze czasu w realizację projektu jak i Grupę Promocji składającą się z pracowników poddawanych szczególnie intensywnemu szkoleniu. Taka organizacja prac zapewnia efektywność i trwałość przygotowanych rozwiązań organizacyjnych, wspiera nie tylko osiągnięcie wymiernych efektów, ale również skuteczną zmianę kultury organizacyjnej.
  • Projekty realizowane przez nas zawsze uwzględniają silny aspekt szkoleniowy, w niektórych wypadkach szkoleniami objęta jest cała załoga przedsiębiorstwa Klienta.
  • Wszystkie projekty realizujemy w oparciu o pryncypia mierzalności wyników. Zdefiniowanie i szybkie wdrożenie pomiaru kluczowych wskaźników jest niezbędne do skutecznego zarządzania projektem.

Nasi Klienci mają przeciętnie o: