Nasze doświadczenia wdrożeniowe pozwoliły nam opracować standardy szkoleń, które koncentrują się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy i skutecznym rozwinięciu umiejętności które rzeczywiście wykorzystywane są w codziennej praktyce.

Codziennie wykorzystujemy szkolenia jako główne narzędzie zmiany kultury organizacyjnej w naszych projektach, więc mamy świadomość jak bardzo są ważne i efektywne w podnoszeniu sprawności działania. Nasze programy szkoleń zamkniętych dostosowane są do faktycznych potrzeb Klienta, gdyż są poprzedzone analizą przedwdrożeniową, taką samą jak każdy inny projekt. Na jej podstawie definiujemy zakres projektu szkoleniowego oraz wymierne cele SMART, które chcemy osiągnąć w trakcie współpracy.

Fakty:

  • Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych, certyfikowanych wewnętrznie trenerów, z dużą praktyką wdrożeniową.
  • Każde szkolenie obejmuje aspekty praktyczne lub stanowi grę symulacyjną.
  • Program szkoleń złożony jest z serii kilkudniowych warsztatów. Każdy z nich zaczyna się od rozliczenia przydzielonych zadań oraz analizy uzyskanych efektów a kończy przydzieleniem kolejnych zadań do wykonania, bazujących na merytorycznym zakresie danego warsztatu.
  • Nasze szkolenia obejmują zarówno szkolenia twarde z obszaru Lean Manufacturing i optymalizacji procesów jak i szkolenia miękkie.
  • Programy szkoleniowe mogą obejmować tematykę szkoleń z wszystkich obszarów oferowanych przez BDO Polska.
  • Podobnie jak projekty wdrożeniowe tak i współpraca szkoleniowa koncentruje się na aspektach praktycznych i uzyskaniu wymiernych efektów.