Nasi eksperci głęboko angażują się w identyfikację kluczowych problemów przedsiębiorstwa, definiują program poprawy dla obszaru pilotażowego oraz osobiście uczestniczą w pracach wdrożeniowych a po zakończeniu fazy wdrożeniowej w okresowym audycie powdrożeniowym firmy.

Taka organizacja współpracy pozwala na skuteczne osiąganie wymiernych celów przekładających się na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa (produktywność, jakość), uruchomienie programu ciągłego doskonalenia w organizacji, bazującego na osiągnięciach Lean Manufacturing, uruchomienie zmiany kultury organizacyjnej, trwałe utrzymanie i rozwój wdrożonych rozwiązań.

Fakty:

 • Współpraca podzielona na jasno zdefiniowane fazy – analiza, projekt lub seria projektów wdrożeniowych, okresowy audyt powdrożeniowy. 
 • Nasz zespół jest obecny u Klienta cztery dni w tygodniu, koncentrując się tylko na jednym projekcie i na uzyskaniu konkretnych, jasno zdefiniowanych celów.
 • Każdy projekt realizowany jest pod bezpośrednim nadzorem i pełnym zaangażowaniu partnera.
 • Dzięki temu głęboko angażujemy się w prowadzone prace i osobiście identyfikujemy z problemami, a każdy projekt jest dla nas zdaniem szczególnym.
 • Możemy pracować na zasadach Interim Management okresowo wchodząc w struktury kierownicze firmy.
 • Przygotowujemy skalowalne rozwiązania, ściśle związane z potrzebami przedsiębiorstwa, skoncentrowane na skutecznym osiągnięciu celów biznesowych.
 • Zawsze stawiamy mierzalne cele SMART, które są biznesowo związane z celami przedsiębiorstwa i bezpośrednio wspierają poprawę wyników finansowych.
 • Jeden projekt wdrożeniowy zwykle trwała ok 6 miesięcy.
 • W takim okresie poprawiamy produktywność średnio o 21% a jakość o 56%.
 • Rekomendujemy stałą współpracę w zakresie okresowego audytu powdrożeniowego sprawności procesów, gdyż jest on gwarantem trwałości wdrożonych zmian.

Zobacz przykład:

  1. przykład 1: na bazie przedsiębiorstwa produkującego konstrukcje stalowe
  2. przykład 2: Przykład wdrożenia Hoshin Kanri jako metody zarządzania realizacją strategicznych celów organizacji
  3. przykład 3: na bazie przedsiębiorstwa działającego w branży spożywczej