Fundamentem naszych kompetencji jest filozofia Lean. Doświadczenia zebrane przez nas zespół w różnych organizacjach pozwalają na skuteczne wsparcie rozwoju Lean w każdym modelu biznesowym.

Nasze działania obejmują nie tylko zaprojektowanie i wdrożenie właściwych rozwiązań organizacyjnych, równie duże znaczenie przypisujemy zmianie kultury organizacyjnej poprzez szkolenia i dystrybucję informacji jak odpowiedniemu systemowi zarządzania, który obejmuje nie tylko pomiar odpowiednich wskaźników, ale również dobór celów oraz systematyczny, okresowy audyt pomagający utrzymać i rozwinąć osiągnięte efekty.

Fakty:

  • Ponad 60 zrealizowanych projektów współpracy z Klientami, bazujących na metodyce Lean, obejmujących diagnozowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań na bazie Lean.
  • Projekty wdrożeniowe realizowane w różnych branżach i różnych modelach biznesowych tak w usługach jak i firmach produkcyjnych.
  • Koncentracja na obszarze pilotażowym, co pozwala ograniczać ryzyko projektu, a jednocześnie rozwijać odpowiednie dobre praktyki i wzorce
  • Zakres prac dostosowujemy do aktualnego poziomu rozwoju organizacji mając zawsze na celu osiągnięcie wymiernych efektów wdrożenia.
  • Nasza współpraca wspierana jest przez dostosowany do potrzeb program szkoleniowy, odpowiednio zaprojektowany system zarządzania oraz system audytowy.