Wszystkie światowej klasy systemy produkcyjne takie jak TPS (Toyota Production System), GM GMS (General Motor Global Manufacturing System) czy World Class Manufacturing (stosowany przez koncerny motoryzacyjne i spożywcze) wspierane są cyklicznymi audytami i ocenami obszarów funkcjonalnych.

Aby umożliwić naszym Partnerom możliwość oceny własnego przedsiębiorstwa, także na tle benchmarków rynkowych, efektywnie stawiać i rozliczać cele w zakresie ciągłego doskonalenia organizacji zarówno w przedsiębiorstwa jedno jak i wielozakładowych a także aby umożliwić utrzymanie i rozwój efektów osiągniętych dzięki współpracy w ramach projektów wdrożeniowych oferujemy system Audytu Procesowego HBC:

Fakty:

  • Nasz audyt w wersji podstawowej jest realizowany jako samoocena a w wersji rozszerzonej przez zespół doświadczonych konsultantów certyfikowanych do realizacji audytów.
  • Może być realizowany w systemie abonamentowym w ramach długofalowej umowy o współpracy lub jako jednorazowy projekt audytowy.
  • Obejmuje ponad 500 problemów audytowych w 8 obszarach.
  • Jest skalowalny i umożliwia ocenę na dowolnym poziomie szczegółowości od oceny ogólnej (jedna liczba dla całej organizacji lub jednostki organizacyjnej) do bardzo szczegółowej.
  • Stanowi uniwersalną platformę pozwalając na porównanie rozwoju organizacyjnego różnych podmiotów, obszarach funkcjonalnych, jednostkach organizacyjnych.
  • Stanowi doskonałe uzupełnienie do oceny przez pryzmat wyników finansowych i realizacji celów budżetowych, pozwala na implementację długofalowej wizji i celów dłuższych niż horyzont budżetowania.
  • Dzięki naszemu audytowi istnieje możliwość ustalania celów rocznych/półrocznych dla całej organizacji i poszczególnych obszarów funkcjonalnych zgodnych ze strategiami funkcjonalnymi i w odniesieniu do benchmarków zewnętrznych.
  • Wkrótce będzie on dostępny także w formie aplikacji chmurowej (dla wersji podstawowej bazującej na samoocenie).